Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene doeleinden. De inhoud is zorgvuldig opgesteld. Wij streven ernaar alle informatie juist en volledig weer te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd juist, volledig en/of actueel is. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.

Wij doen ons uiterste best deze website goed te laten draaien, zodat bezoekers de informatie snel en goed kunnen vinden en/of een bestelling gemakkelijk kunnen plaatsen. Q Care medical services B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen als de site tijdelijk niet werkt door technische storingen die buiten ons bereik vallen. Op onze website kunnen er verwijzingen zijn naar andere websites. Dit is puur een verwijzing, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.


Disclaimer E-mail

Dit e-mailbericht uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). indien dit bericht bij vergissing bij u terechtgekomen is, wilt u ons daarvan dan direct op de hoogte brengen via e-mailadres info@werkenbijqcare.nl. wij verzoeken u in dit geval het e-mailbericht te verwijderen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden. het bericht kan immer vertrouwelijke informatie bevatten. Iedere geadresseerde dient zich ervan bewust te zijn dat aan het gebruik van e-mail/internet risico’s zijn verbonden. Q Care medical services B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als het gevolg van het gebruik van e-mail/internet.

This e-mail message is intended exclusively for the addressee(s). If this message was sent to you by mistake, would you please contact us immediately by message at info@werkenbijqcare.nl. In that case we request that you will destroy the e-mail that you neither use or disclose the content in any manner to third parties. because the message may contain confidential information. any addressee should be aware of the risks of communication by way of e-mail/internet messages. Q Care medical services B.V. therefore denies any responsibility for damages resulting from the use of e-mails/internet.